Giriş Kayıt

Kullanıcı Sözleşmesi

YEMEQR: Havaref Bilişim Sistemleri Ticaret LTD. ŞTİ.'nin, Üye İşyeri vasıtası ile Müşteri şirket personeline mobil uygulama (kartsız) ya da kartlı yemek yeme olanağı sağladığı sistem
Müşteri: Personelinin YEMEQR sisteminden faydalanması için Havaref Bilişim Sistemleri Ticaret LTD. ŞTİ.'ne sipariş veren firmalar
Üye İşyeri: Havaref Bilişim Sistemleri Ticaret LTD. ŞTİ.’ne üye olan ve YEMEQR ile ödeme kabul eden lokanta, restoran, kebapçı, hamburgerci, pizzacı, büfe, şarküteri, taze sebze ve meyve satıcıları gibi yemek ve hazır gıda servisi veren tüm kuruluşlar
POS: YEMEQR web ve mobil uygulaması üzerindeki kare kod ile online olarak Üye İşyeri ile Havaref Bilişim Sistemleri Ticaret LTD. ŞTİ. arasındaki bilgi alışverişini gerçekleştirebilen uygulama
Kullanıcı: Nihai tüketici, YEMEQR sisteminden yararlanan personel
PANEL: Müşteri’nin, Kullanıcı’lar için YEMEQR mobil uygulaması tanımlaması yapılabileceği, bakiye yükleme emirlerinin verilebileceği kullanıcı paneli.
İmza Yetkilisi: Müşteri'nin tüm teslimat adresleri için sipariş girişi ve onaylama işlemlerini gerçekleştirebilen, yeni teslimat adresi ekleyebilen, Müşteri'ye ait şirket bilgi ve adreslerini değiştirebilen, sanal ortamda kendisi ile aynı yetki seviyesinde ya da daha alt seviye kullanıcı hesapları açabilen, sözleşme girişinde tanımlanması zorunlu, Müşteri'nin imza yetkilisi seviyesindeki personeli
Sipariş Onay Yetkilisi: İmza Yetkilisi’nin sipariş ve takip işlemlerinden sorumlu olmadığı durumlarda tanımlanması tavsiye edilen, İmza Yetkilisi ile aynı işlem yetkilerine sahip Müşteri personeli
Kısıtlı Sipariş Yetkilisi: Müşteri'nin, sadece seçtiği teslimat adresleri bazında sipariş giriş ve onayı için yetkilendirdiği, Sipariş Onay Yetkilisi seviyesinde bir işlem yapmak istediğinde talebini ancak online sipariş sisteminden indirebildiği bir talep formu aracılığıyla iletebilen, ilgili formu imza yetkilisine imzalatıp kaşelenerek ekinde imza sirküleri ile iletmesi gereken personeli
E-Arşiv Faturası İletilecek Yetkili: Vergi Usul Kanunu'nun 433 No’lu Genel Tebliği'nde yer alan elektronik arşiv uygulaması kapsamında faturaların gönderileceği müşteri personeli.
Çatı Bakiyesi: Müşteri’nin YEMEQR sistemine verdiği sipariş ve yükleme talebinin onaylandıktan sonra aktarılacağı ana şirket bakiyesi ya da tüm kullanıcı hesabına yapılan toplam bakiye.
Komisyon: Üye İşyerinden YEMEQR kullanılarak yapılan ödemelerden Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik’te yer alan yemek kartları ilgili komisyon oranını.
SÖZLEŞMENIN KONUSU:
Havaref Bilişim Sis. Tic. LTD. ŞTİ.; müstakil anlaşmalar yaptığı ve "Üye İşyeri" vasıtası ile geniş bir üye zinciri oluşturarak yemek hizmeti organize etmektedir. Bu sistem Müşteri'ye, Havaref Bilişim Sis. Tic. LTD. ŞTİ.’den temin ettiği YEMEQR ile personeline yemek servisi sağlama imkânı tanımaktadır.
YEMEQR:
- Hiçbir şekilde, tamamen veya kısmi paraya tahvil edilemez. Genel Hükümler’de öngörülen hizmetlerin dışında ve bir maksat içinde kullanılamaz. Perakende alışveriş dışında toptan, spekülatif ve spot alımlarda kullanılamaz.
- Hiçbir şekilde, hamili Kullanıcı’dan başka şahıslar tarafından kullanılamaz.
- Sadece kullanıcının YEMEQR bakiyesine tanımlanan bedel karşılığı kadar hizmet için kullanılabilir. Bu bedeli aşan her türlü ek bedel kullanıcı tarafından nakden karşılanır.
- Üye İşyeri, Kullanıcı’ya verdiği yemek hizmeti karşılığında kasa fişi keser. Üye İşyeri, kesilen kasa fişini Müşteri'ye vermez, Havaref Bilişim Sis. Tic. LTD. ŞTİ.’ne  keseceği faturanın kendisinde kalan nüshası ile muhafaza ve ibraz eder.
- Üye İşyeri, yapılan işlemler konusunda, Mobil uygulamadan ya da POS terminalinden hatırlatma ve teyit mahiyetindeki bildirimi alır ve bunu Müşteriye ile paylaşır.
- YEMEQR, yüklenen tutarı, istenilen zamanda harcamanıza olanak tanır, Üye İşyeri bu zamanları kısıtlama ve devir hakkını PANEL’i üzerinden yapabilecektir.
HAVAREF BİLİŞİM SİS. TİC. LTD. ŞTİ.'NİN YÜKÜMLÜLÜKLERI:
-"YEMEQR" markasının Türkiye'deki tüm fikri ve sınai kullanım ve koruma hakları, HAVAREF BİLİŞİM SİS. TİC. LTD. ŞTİ.'ne aittir. HAVAREF BİLİŞİM SİS. TİC. LTD. ŞTİ.'nin Müşteri'ye karşı yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir:
- Müşteri'nin isteği üzerine, Müşteri'ye, Üye İşyeri’ın listesini sağlayabilir.
- YEMEQR yüklenmesi istenen sipariş iptali talep edildiğinde, gerekli iptal işlemini HAVAREF BİLİŞİM SİS. TİC. LTD. ŞTİ. belirlemiş olduğu süre içerisinde gerçekleştirir ve iptal işleminin öncesinde kullanılan bakiye kadar tutarı Müşteri'ye fatura eder. Bu süre sonrasında HAVAREF BİLİŞİM SİS. TİC. LTD. ŞTİ.'ne hesap bakiyesinin kullanım bilgisinin ulaşması durumunda müşteriye bilgisi verilerek harcanmış tutar firmaya fatura edilir.
- Müşterilerden gelen yeni Üye İşyeri üyelik istekleri, HAVAREF BİLİŞİM SİS. TİC. LTD. ŞTİ. tarafından belirlenen şartlar doğrultusunda değerlendirilecektir. İlgili Üye İşyerinin/kuruluşların HAVAREF BİLİŞİM SİS. TİC. LTD. ŞTİ. tarafından sunulan üyelik şartlarını kabul etmesi ve söz konusu Üye İşyerinin/kuruluşların HAVAREF BİLİŞİM SİS. TİC. LTD. ŞTİ. tarafından da üyeliğe uygun bulunması halinde ilgili Üye İşyeri/kuruluşlar HAVAREF BİLİŞİM SİS. TİC. LTD. ŞTİ.'nin Üye İşyeri ağına dahil edilebilir.
- Verilen her yükleme siparişiyle ilgili olarak sipariş toplamı kadar fatura düzenler.
- Müşteriye, kayıp ve/veya çalınan YEMEQR hesapları için PANEL üzerinden kullanıma açılıp kapatılabilen bakiye sistemi sunar.
- Müşteri’ye ve Kullanıcı’ya mobil uygulama üzerinden; güvenlik şifresi, günlük limit belirleme ayarları sağlayarak YEMEQR’ını koruması için altyapı sağlar.
- Müşteri; YEMEQR hesaplarının ve uygulama bilgilerinin içinde kalan tutarların iadesini talep ettiği takdirde, HAVAREF BİLİŞİM SİS. TİC. LTD. ŞTİ. tüm iptal koşullarının yerine getirildiğinden emin olması durumunda, kalan bakiyeleri, HAVAREF BİLİŞİM SİS. TİC. LTD. ŞTİ.'ne bildirdikten 30 gün sonra müşteriye iadesini sağlar. Bu süre sonrasında HAVAREF BİLİŞİM SİS. TİC. LTD. ŞTİ.'ne uygulama kullanım bilgisinin ulaşması durumunda müşteriye bilgi verilerek harcanmış tutar bakiyeden düşülür, uygulamada herhangi bir bakiye olmaması durumunda firmaya fatura edilir.
MÜŞTERİ’NiN YÜKÜMLÜLÜKLERI:
Müşteri'nin HAVAREF BİLİŞİM SİS. TİC. LTD. ŞTİ.’ne  olan sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:
- Müşteri, PANEL üzerinden ilk verilen şifre ve güvenlik bilgilerini korumak zorundadır.
- Peşin ödemelerde HAVAREF BİLİŞİM SİS. TİC. LTD. ŞTİ.’ne  faturaya yansıyacak toplam tutar kadar ön ödeme yapmak. YEMEQR siparişleri ve siparişe ait fatura ön ödemenin HAVAREF BİLİŞİM SİS. TİC. LTD. ŞTİ. tarafından onaylanması üzerine üretilir. Ve Çatı Bakiyesi olarak Müşteri hesabına aktarılır.
- Vadeli ödemelerde fatura ibrazını takiben, vade tarihinde HAVAREF BİLİŞİM SİS. TİC. LTD. ŞTİ.’ne  ödemede bulunmak ve herhangi bir gecikme halinde vade tarihinden itibaren başlayacak aylık T.C Merkez Bankası gecelik borçlanma faizi oranında gecikme faizi ödemekle yükümlüdür.
- Müşteri’nin sipariş ve fatura ödeme akabinde, HAVAREF BİLİŞİM SİS. TİC. LTD. ŞTİ. internet sitesi üzerinden Çatı Hesabı’nda talep ettiği yükleme miktarını görecektir.
-HAVAREF BİLİŞİM SİS. TİC. LTD. ŞTİ. işbu Sözleşme kapsamında alınacak bedeller üzerinde değişen piyasa koşullarına bağlı olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
- Bu sözleşmenin 2. maddesi'nde belirtilen YEMEQR kullanım şekil ve şartlarını Kullanıcı'ya bildirir.
- Fatura ödemesinin aksaması durumunda, ödenmeyen bakiye borcu için YEMEQR’lerde mevcut bakiyelerin kullanımı ödeme yapılıncaya kadar durdurulur.
- HAVAREF BİLİŞİM SİS. TİC. LTD. ŞTİ.nin Müşteriden muaccel alacağı için kanuni takip başlattığında gerek takip öncesi (vadeden sonra takip tarihine kadar) gerekse takip sonrası yapılacak tahsilatların işlenmiş ve işleyecek faiz (faturada belirlenen oranda) ve masraflara mahsup edileceğini Müşteri kabul eder.
- Müşteri, HAVAREF BİLİŞİM SİS. TİC. LTD. ŞTİ.’ne  sağlayacağı imza sirkülerinde yer alan yetkili (İmza Yetkilileri) ve/veya yetkili tarafından atanmış olan kişinin (Sipariş Onay Yetkilileri, Kısıtlı Sipariş Yetkilileri), sanal ortamda gerçekleştirdiği ya da gerçekleştireceği işlemlerde yetkili olduğunu, yetkili tarafından atanmış olan kişinin gerçekleştirdiği işlemlerin Müşteri'yi bağlayacağını, münhasıran söz konusu kişi/kişilere temin edilen eposta adresinin, şifresinin ve ilgili diğer gizli bilgilerin yalnızca yetkili ve/veya atanmış olan kişi tarafından kullanıldığını, Müşteri'nin bu hükme aykırı davranması durumunda HAVAREF BİLİŞİM SİS. TİC. LTD. ŞTİ.'nin uğradığı/uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.
- Müşteri, HAVAREF BİLİŞİM SİS. TİC. LTD. ŞTİ. internet sitesi ile sanal ortamda verdiği siparişlerin hesabına borç kaydedilmesini kabul eder. Sanal ortamda, önceden bilgilendirilmiş olunsa bile, yanlış, noksan veya fazla sipariş girilmesinden (burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere) kaynaklanabilecek doğrudan veya dolaylı işlem sonucu maddi ve/veya manevi risk, zarar ve masraflardan, HAVAREF BİLİŞİM SİS. TİC. LTD. ŞTİ. sorumlu tutulamaz. Kullanıcı bilgilerinin gizli muhafaza edilmesinden Müşteri sorumludur.
- Müşteri; kendisi ile ilgili ünvan, adres, vergi no. ve/veya vergi dairesi değişikliklerini işbu değişikliklerin yapıldığı tarihten itibaren en geç 7 (yedi) gün içinde; ünvan ve adres değişikliklerinde tüzel kişilerde Sicil Gazetesinin ibrazı ile birlikte, gerçek kişilerde ikametgah senedi ibrazı ile birlikte, vergi dairesi ve vergi no. değişikliklerinde ise yeni vergi levhası ibrazı ile birlikte HAVAREF BİLİŞİM SİS. TİC. LTD. ŞTİ.’ne  bildirmeyi; 7 (yedi) günlük süre zarfında söz konusu bildirimlerin yapılmamasından kaynaklanacak HAVAREF BİLİŞİM SİS. TİC. LTD. ŞTİ. zararlarının tazmininde doğrudan ve peşinen sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
- Müşteri; kendi personelinin YEMEQR kullanım detay bilgilerini HAVAREF BİLİŞİM SİS. TİC. LTD. ŞTİ.'den yazılı olarak talep etmesi halinde; HAVAREF BİLİŞİM SİS. TİC. LTD. ŞTİ.'in bu bilgileri kendisiyle paylaşmasıyla ilgili olarak YEMEQR kullanıcısından gerekli izinleri almış olduğunu, bu konuda HAVAREF BİLİŞİM SİS. TİC. LTD. ŞTİ.'in herhangi bir sorumluluğu olmadığını ve bu bilgilerin paylaşılması nedeniyle söz konusu olabilecek tüm zarar taleplerini bizzat karşılayacağını, beyan, kabul ve taahhüt etmektedir. HAVAREF BİLİŞİM SİS. TİC. LTD. ŞTİ.'in ayrıca olası zararlarını rücu etme hakkı saklıdır.
Bu sözleşmede yazılı adreslerdeki değişiklikler taahhütlü mektupla bildirilmediği takdirde bu adreslere yapılacak tebligatlar geçerlidir.
- HAVAREF BİLİŞİM SİS. TİC. LTD. ŞTİ.'nin anlaşmalı olduğu güncel Üye İşyeri listesine www.YEMEQR.com sitesinden ulaşılabilir.
KULLANICI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERI:
Kullanıcı'nın HAVAREF BİLİŞİM SİS. TİC. LTD. ŞTİ.’ne  olan sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:
- Kullanıcı, PANEL üzerinden ilk verilen şifre ve güvenlik bilgilerini korumak zorundadır.
- Kullanıcı, YEMEQR mobil uygulaması üzerinden istediği anda, şifre koruma, güvenlik bilgilerini değiştirebileceğini, hesabını kullanıma açma kapatma özelliğini bildiğini taahhüt eder.
- Kullanıcı, kullanım detaylarını PANEL ve YEMEQR üzerinden görebildiğini ve bu detayların ancak ve ancak kendi talebi olduğunda Müşteri’ye verilebileceğini bildiğini taahhüt eder.
- Kullanıcı, kayıp ve veya çalıntı durumunda, YEMEQR’ini kullanıma kapatmak için Müşteri ile iletişime geçerek PANEL üzerinden kullanıma kapatılması için talepte bulunabilir. Bu talebin girilmediği durumda, HAVAREF BİLİŞİM SİS. TİC. LTD. ŞTİ.’nin hiçbir şekilde çalıntı ve kaybolma öncesi kullanımlardan sorumlu olmadığını bildiğini beyan ve taahhüt eder.
- Kullanıcı mesai saatleri içerisinde kayıp, çalıntı bilgisini HAVAREF BİLİŞİM SİS. TİC. LTD. ŞTİ.’ne iletebilir.
ÜYE İŞYERLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

  • YemeQR ile ödeme yapmak isteyen kullanıcıların ödemeleri almak,
  • Kullanıcılara tüketici hakları çerçevesinde mal ve hizmet sunmak,
  • Verilen hizmet karşılığında toplanan bakiyeyi kadar tutarı ay sonu Havaref Bilişim Sistemleri Ticaret LTD ŞTİ’ye fatura etmek,
  • Fatura edilen tutardan ilgili yönetmelik çerçevesinde Havaref Bilişim Sistemleri Ticaret LTD ŞTİ tarafından komisyon kesintisi yapılarak ödeme yapılacağını kabul etmek,
  • YemeQR logosunun bulunduğu etiket vb görselleri kullanıcının göreceği şekilde asılı bulundurmak,

SÖLEŞMENİN GEÇERLİLİK SÜRESİ:
- İşbu sözleşme, tanzim tarihinden itibaren süresiz olarak aktedilmiştir. Herhangi bir kısıtlayıcı süre olması durumunda, söz konusu durumun, Satış Sözleşmesi'nden yazılı olarak belirtilmesi gerekmektedir. Aktin tanzim tarihinden itibaren taraflardan herhangi birisi en az 1 ay öncesinden karşı tarafa yazılı ve taahhütlü olarak feshi ihbar etmek suretiyle dilediği an sözleşmeyi feshedebilir. HAVAREF BİLİŞİM SİS. TİC. LTD. ŞTİ. ayrıca Müşteri'nin fatura ödemesini aksatması ya da Genel Hükümler'in 2. Maddesi'nin ihlal etmesi durumunda, dilerse herhangi bir ihtar ve ihbara hacet kalmaksızın tek taraflı ve derhal hüküm ifade etmek üzere, sözleşmeyi feshetme yetkisine sahiptir. Bu fesih Müşteri'yi HAVAREF BİLİŞİM SİS. TİC. LTD. ŞTİ.’ne  karşı borçlarını tediyeden ve diğer sorumluluklardan kurtarmaz.
SORUMLULUK:
HAVAREF BİLİŞİM SİS. TİC. LTD. ŞTİ., Üye İşyeri ve Müşteri, Kullanıcı arasında kusurlu ve aykırı davranış, sağlık kurallarına uyulmaması, mal ve hizmet cinsi, niteliği, içeriği, miktarı, ayıplı çıkması, iptali v.b. ihtilaflardan sorumlu değildir. YEMEQR’in mevzuata ve kullanım koşullarına aykırı kullanılması halinde YEMEQR hesaplarının iptali hakkını HAVAREF BİLİŞİM SİS. TİC. LTD. ŞTİ. saklı tutar.
HAVAREF BİLİŞİM SİS. TİC. LTD. ŞTİ. ve grup şirketlerinin hizmet verdiği sektörü, faaliyeti ilgilendiren ve/veya kapsayacak şekilde finansal şartlarını etkileyici her türlü beklenmeyen hal veya yasal mevzuat düzenlemeleri neticesinde Müşteriye sağlanabilecek finansal şartlarında ilgili yasal düzenleme yönünde uyarlama yapılacak olup karşılıklı yazılı tüm kayıtlar dikkate alınmak suretiyle söz konusu değişikliğin yapılacağını Müşteri kabul ve taahhüt eder.
YETKİLİ MAHKEME VE DELİL SÖZLEŞMESİ:
- Bu Genel Hükümler ‘in yorumu veya uygulamasıyla ilgili çıkabilecek her türlü anlaşmazlıkların çözümünde İstanbul Ticaret Mahkemeleri ve Müdürlükleri yetkilidir.
- İşbu sözleşmenin uygulanmasından çıkabilecek her türlü anlaşmazlıklarda tarafların yazışma, ticari defter ve kayıtları HMK 193 maddesi uyarınca geçerli, tek bağlayıcı ve kesin delil sayılacaktır.
Havaref Bilişim Sis. Tic. LTD. ŞTİ. 
Adres: Ferhatpaşa Mah. 33 SK. No:83 Daire: 10 Ataşehir / İSTANBUL  
Küçükyalı VD. Vergi No:4600758910
Ticaret Sicil No: 134338 / Mersis No:0460075891000001